912-B ýapyk ýapyk gapy tutawajy

Gysga düşündiriş:

Gaty bürünç | Döwrebap stil | Tegelek gül


 • Material:Bürünç
 • Ölçegi we agramy:Parametr diagrammasynda
 • Bedeniň gulpy:72 * 55 (mm), 85 * 50 (mm)
 • Bedeniň gulpuny ýapmak:Gizlinlik, Geçiş, Görünmeýän Gulp
 • Reňk:Bürünç, gara, çal, gadymy bürünç
 • Özbaşdaklaşdyrma:Reňk, bedeniň gulpy
  • 912-B Indoor Lever Door Handle
  • 912-B Indoor Lever Door Handle
  • 912-B Indoor Lever Door Handle
  • 912-B Indoor Lever Door Handle
  • 912-B Indoor Lever Door Handle
  • 912-B Indoor Lever Door Handle
  • 912-B Indoor Lever Door Handle
  • 912-B Indoor Lever Door Handle
  • 912-B Indoor Lever Door Handle
  • 912-B Indoor Lever Door Handle
  • 912-B Indoor Lever Door Handle
  • 912-B Indoor Lever Door Handle

  Önümiň jikme-jigi

  Sorag-jogap

  Özbaşdak reňkler we başgalar

  Haryt bellikleri

  912-B-sizelock-details-_01 lock-details-_02 lock-details-_03 lock-details-_04

  lock-acce-_01 lock-acce-_02


  · 1-nji sorag: Zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?
  J: Biz zawod, bahalarymyzyň ilkinji, arzan we bäsdeşlige ukyplydygyny kepillendirip bileris.

  · 2-nji sorag: Zawodyňyz hil gözegçiligi meselesinde nähili işleýär?
  J: thehli önümler iberilmezden ozal barlanar. Islegleriňize aýratyn üns bereris.

  · 3-nji sorag: Bahany haçan alyp bilerin?
  J: Adatça, gözlegiňizi alanymyzdan soň 24 sagadyň dowamynda sitata berýäris.

  · 4-nji sorag: Nädip nusga alyp bilerin?
  J: Nusgalar mugt, eltip bermek üçin diňe töleg töleýärsiňiz.

  · 5-nji sorag: ippingük daşamagyň bahasy näçe?
  J: Getirmek portuna baglylykda bahalar üýtgeýär.

  07_01

  multiple-color-750-logo091 101

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň